Facebook iconTwitter icon
B2B-Network:
Loader
Thumb original interna s%c3%a4kerhetshot   utmaningar och prio riteringar bland svenska organisationer
Client: Proofpoint Ltd
Format: Report
Size: 3.85 MB
Language: Swedish
Date: 28.09.2022

INTERNA SÄKERHETSHOT – UTMANINGAR OCH PRIORITERINGAR BLAND SVENSKA ORGANISATIONER

Säkerhetsmedvetande har blivit en allt viktigare fråga för organisationer under de senaste åren, särskilt i och med införandet av hybridarbete och ökade interna hot.

Trots försök att förstärka IT-säkerheten uppstår dagligen nya utmaningar som ofta kan leda till dataintrång eller förlust av känslig information.

Angriparna är alltför medvetna om brister i säkerheten och hittar sätt att utnyttja dem, med stöld av inloggningsuppgifter och varumärkesskador som följd.

Allt eftersom det blivit lättare för medarbetare att läcka data utanför säkerhetsinfrastrukturen har det blivit mer utmanande för organisationer att förbättra säkerheten i hela verksamheten.

Free Download
Please enter your contact information and click the download button. You will receive an email with your download link.
I have read and understood the privacy/terms and conditions and consent to the ascertainment, conversion, utilisation and dissemination of the data I have entered into this registration form. The B2B Media Group and originator/sponsor Proofpoint Ltd of the document may use my contact data for the purpose of B2B marketing (via e-mail, phone, display and postal) until such time as I withdraw my consent. My agreement to the company and our partner as shown below can be revoked at any time via an E-Mail to the following address: datenschutz@b2bmg.de ( Subject: Proofpoint Ltd)

Privacy / download conditions:

Date: 1.8.2018

Client

  • B2B Media Group GmbH, Bahnhofstraße 5, 91245 Simmelsdorf (B2B MG)

Partner

  • Proofpoint Ltd
Fields marked with * are mandatory