Facebook iconTwitter icon
B2B-Network:
Loader
Thumb original whitepaper lean production neue generation nl
Client: item Industrietechnik GmbH
Format: whitepaper
Size: 1.48 MB
Language: Dutch
Date: 10.10.2018

Lean Production-bouwpakketten van de nieuwe generatie

Richtlijn en praktische gids voor de bouw en het gebruik van kostenefficiënte bedrijfsmiddelen

De principes van lean production hebben de economie ingrijpend veranderd. Door lean production is de industriële productie van vandaag zowel efficiënter als flexibeler dan vroeger geworden. Maar hoe succesvol ook, men kan niet achteroverleunen want het proces van continue verbetering gaat altijd door. Het verfijnen van methoden gaat gepaard met een verdere ontwikkeling van productiesystemen. De ervaringen met lean production-bouwpakketten hebben geleid tot technische vooruitgang waardoor veel taken sneller, doelmatiger en tegen lagere kos- ten dan vroeger kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen tegenwoordig transportwagens en stellingen worden geconstrueerd die dankzij de nieuwe verbindingstechnieken aanzienlijk hoger belastbaar zijn, maar tegelijk ook gemakkelijk en snel kunnen worden aangepast.

Dit witboek vat de principes van lean production samen en licht toe welke methoden in de praktijk succesvol zijn gebleken. Ondanks de hogere eisen kan met de oplossingen van de nieuwe generatie verdere vooruitgang worden geboekt in de strijd tegen inefficiëntie bij de productie. Moderne lean production-bouwpakketten zijn een effectief hulpmiddel om verbeteringen te blijven stimuleren.

Free Download
Please enter your contact information and click the download button. You will receive an email with your download link.
I have read and understood the privacy/terms and conditions and consent to the ascertainment, conversion, utilisation and dissemination of the data I have entered into this registration form. The B2B Media Group and originator/sponsor item Industrietechnik GmbH of the document may use my contact data for the purpose of B2B marketing (via e-mail, phone, display and postal) until such time as I withdraw my consent. My agreement to the company and our partner as shown below can be revoked at any time via an E-Mail to the following address: datenschutz@b2bmg.de ( Subject: item Industrietechnik GmbH)

Privacy / download conditions:

Date: 1.8.2018

Client

  • B2B Media Group GmbH, Bahnhofstraße 5, 91245 Simmelsdorf (B2B MG)
  • B2B Media Group EMEA GmbH, Bahnhofstraße 5, 91245 Simmelsdorf (B2B MG)

Partner

  • item Industrietechnik GmbH
Fields marked with * are mandatory